6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ŞİRKETİMİZE YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 11’inci maddesinde ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusu olan Makro Mensucat Tekstil Dış Ticaret Limitet Şirketine yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle Tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda örnek formatı verilen Başvuru Formunun doldurulup, imzalandıktan sonra çıktısı alınarak başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, kayıtlı elektronik posta adresi veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile iletilebilecektir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurulabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Aşağıda, başvuruların ne şekilde Tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi 

Şirketin İletişim Bilgileri

Açıklamalar

Şahsen Başvuru

Mahmutbey Mahallesi 2661. Sokak No: 12/Z1 Bağcılar/İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla 

makromensucat@hs01.kep.tr

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Yoluyla

makro@makrotekstil.com.tr / muhasebe@makrotekstil.com.tr

Telefon

0212 642 86 85-80

Sadece ön bilgi almak için kullanılabilecektir. Telefonda kişisel verilerle ilgili bilgi verilmemektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda Tarafınıza ulaştırılacaktır.

MAKRO MENSUCAT TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ad Soyad:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-Posta:

 

Adres:

 

 

 

B. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, kimlik tespitine yönelik bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi :
Başvuru Sahibi İmza :

İlgili formu indirmek için lütfen tıklayınız.

@2021 Makro Mensucat Teks. Dış.Tic.Ltd.Şti Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım : GLOBAL MEDYA