Makro Mensucat Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin ve çalışanlarının, çalışanlarımızın, çalışan yakınları ve referanslarının, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, hissedarlarımızın ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz.

Kişisel veriler Şirketimiz nezdinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemelerine uygun bir şekilde işlenmektedir. Her kişisel bilgi, hukuki dayanağının gerektirdiği ölçüde alınmakta ve mümkün olan en kısa süre boyunca saklanmaktadır.

Şirketimiz nezdinde kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası Makro Mensucat Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına uygun bir şekilde yapılmaktadır. Çalışanlarımız, kişisel verilerin yönetimi konusunda eğitim almış olup, veri koruma düzenlemelerine uymayı yazılı olarak taahhüt etmişlerdir.

Kişisel bilgileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, imzaladığımız sözleşmelerin ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkımızın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ya da ilgili kişinin açık rızası olması durumunda işlenmektedir.

Şirketimiz nezdinde kişisel bilgi türü olarak kimlik, iletişim, özlük, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgisi ve adli sicil bilgileri işlenmektedir.

Kişisel verileriniz kanuni saklama sürelerinin uygulandığı haller dışında; verilerinizin işlenmesinin ilgili hukuki dayanağının ortadan kalkması, verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması, verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz, hukuki bir yükümlülük sebebiyle silinmesinin gerekmesi ya da kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmanız durumunda Şirketimiz tarafından silinmektedir.

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel veriler gerekli olan amaçlarla sınırlı olarak; yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara, hissedarlara, hizmet satın aldığımız gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilmektedir. Şirketimiz, hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Şirketimiz nezdinde kişisel veriniz olduğunu düşünüyorsanız veya olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanabilmek için Şirketimize başvurabilirsiniz.

Şirketimize başvuru yapmak için Başvuru Formumuzu kullanabilirsiniz. Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için Genel Aydınlatma Bildirimimizi okuyabilirsiniz.

@2021 Makro Mensucat Teks. Dış.Tic.Ltd.Şti Tüm hakları saklıdır.

Web Tasarım : GLOBAL MEDYA